Dom Życia

Ośrodek wsparcia psychologiczno-duchowego

Dom na Dróżkach Kalwaryjskich pomiędzy kaplicami św. Szymona i św. Weroniki

Adres: Bugaj 8, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Nr konta:
DOM ŻYCIA na dróżkach kalwaryjskich
69 1240 4197 1111 0011 0563 5531

Adresaci:

 • Rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie…) po diagnozie prenatalnej nieuleczalnej choroby dziecka w łonie matki – zwłaszcza zespoły wad letalnych
 • Rodziny po utracie poczętego dziecka w wyniku poronienia naturalnego
 • Kobiety i rodziny dotknięte skutkami dokonanej aborcji
 • Rodziny z terminalnymi chorobami dzieci
 • Kobiety mające trudności w przyjęciu poczętego dziecka rozważające aborcje

Tryb działania

Działalność DOMU ŻYCIA realizowana jest w trybie ośrodka dziennego podopieczni przebywają określoną ilość czasu w wybrane dni tygodnia bez noclegu

Uzasadnienie ideowe i rzeczowe

Ośrodek wpisuje się w działalność budowania „kultury życia”: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które podkreślają wielkość i godność ludzkiego życia. Jest formą tworzenia środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza słabego i ubogiego, [nienarodzonego]– Homilia Jana Pawła II w Kaliszu 1997r.<</em

 

Dom Życia znajduje się w sąsiedztwie kaplic: Serca Maryi, Cyrenejczka i św. Weroniki. Stacje te łączą tajemnice trudu macierzyńskiej miłości oraz ofiarnej pomocy bliźniemu. To symboliczne usytuowanie Ośrodka sprawia, że samo miejsce przemawia …

 

Święty Franciszek w leprozorium bez lęku pielęgnował trędowatych – ówczesnych odrzuconych i bezbronnych. Nie wahał się oddać im pierwszego klasztoru w Rivotorto: Opuścili więc szopę, by mogła służyć ubogim i trędowatym. Stamtąd udali się do Porcjunkuli….[Relacja trzech towarzyszy, R. XIII, 55]. Powstania Ośrodka wynika z franciszkańskiego charyzmatu oo. Bernardynów – duszpasterzy kalwaryjskich . Taka działalność niesie pokój i dobro w najczystszej postaci. To znak czytelny także dla niewierzących

 

Oddanie czci św. Janowi Pawłowi II wiernemu pielgrzymowi kalwaryjskiemu w 100 rocznicę urodzin

 

Wzrasta liczba rodzin dotkniętych nieuleczalną chorobą dziecka jeszcze przed urodzeniem. Tak samo wygląda sytuacja w dziecięcej onkologii. Coraz więcej jest osób cierpiących na różnego rodzaju dolegliwości natury psychologicznej. Ośrodek wychodzi na przeciw tym zjawiskom.

Dom Życia

Formy pomocy

 • Terapia indywidualna
 • Terapia małżeńska
 • Terapia rodzin
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Grupy wsparcia psychologicznego
 • Tworzenie społeczności terapeutycznej
 • Hortiterapia
 • Diagnostyka psychologiczna
 • Konsultacje medyczne
 • Kierownictwo duchowe
 • Posługa sakramentalna
 • Kompleksowa opieka duszpasterska

Wykonawcy

 • Zespół specjalistów psychologów, psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek pod kierownictwem dra Leonarda Hryniewskiego ofm  [kom.668421020; leohospod@gmail.com]
 • Stowarzyszenie OGRÓD ŻYCIA
 • Ekipa św. Franciszka z Asyżu Ruchu END
 • Zespół wolontariuszy

Organizacja i finasowanie

 • Działalność DOMU ŻYCIA dla podopiecznych jest bezpłatna. Specjaliści i pozostałe zaangażowane osoby pracują na zasadzie wolontariatu
 • Patronat finansowy sprawuje Sanktuarium Kalwaryjskie we współpracy ze Stowarzyszeniem OGRÓD ŻYCIA, oraz innymi organizacjami pro life.

Media o Projekcie

Artykuł -Gość.pl

Kontakt

Poradnia specjalistyczna

przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej

Poradnia psychologiczno-rodzinna

Kierownik poradni

dr Leonard Hryniewski OFM

ul. Bernardyńska 46

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

668-421-020

 

naprotechnologia

problemy niepłodności

664-243-829

 

doradca rodzinny

katechezy i poradnictwo przedmałżeńskie – rodzinne

rejestracja na stronie: ftrodzinie.pl/dla-narzeczonych

698-128-029

prawnik

porady z zakresu prawa rodzinnego

spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca

505-976-178

 

seksuolog

naturalne planowanie rodziny

608-381-599

 

grupa aa

problemy uzależnienia od alkoholu

spotkania w każdy pierwszy wtorek miesiąca

515-142-640

 

psycholog

konsultacje i terapia: indywidualna, małżeńska, rodzinna

wtorki, środy i czwartki w godz. 14:00 – 21:00

668-421-020

Każda z konsultacji odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu.